Gissa Yrken 4 (Varannan bokstav fattas)
1 BEBRR
2 RAAE  
3 NCAE  
4 ADÄAE  
5 OTRS  
6 RKOFRR  
7 RSR  
8 BGR  
9 NESÖESA  
10 JKYNS  
11 TMTRPU  
12 LSBLCAFÖ  
13 AAENKR  
14 HNUPÄAE

vill du veta svaren skicka ett mejl  till mig

 

2010-08-15
©G.Jonsson