Gissa Yrken 3
1 PORRARKITEKKI 
2 VANSELETRÖJTÖNT
3 ANTIKLIVDANSARE
4 RASTBRÄDEMAN
5 KRAMKARLSKIS
6 BONDRISBERTA  
7 KÖKSBANKSSPARBÖSSA
8 FREDSGALAKRÖTÖR
9 DYNGRÄVFINAL
10 SPRITLUSK
11 INDIAKOSSA
12 MERKMÖSSA
13 RIKSKRATTARE
14 ISVINTERLOTSIKON
15 SEGABACKORRE
16 INNEVARG
17 SKETNÖRDSKATA
18 STORFESKAREJENS

vill du veta svaren skicka ett mejl  till mig

 

 

2010-08-15
©G.Jonsson