Gissa yrken 1
1 Grisfångare
2 Lugnt och sött
3 Cyklar mellan dörrar 
4 Värmer och kyler
5 Rede och slutet
6 Havsdjur framför prästen
7 Betyg och förbjudet mot barn
8 Lugnt och för tvagning
9 Nordlig glatt yta
10 Kanel

vill du veta svaren skicka ett mejl  till mig

 

2010-08-15
©G.Jonsson