Vikinga frågor
1

Frej och Freja är gudar i den vikingatida mytologin, asatron. Men de är inte asar, utan av en annan gudasläkt. Vad kallas dessa gudar?

Nornor

 

Vaner Vender
2

Vad kallas de vikingar som man trodde kom till Valhall efter att ha stupat i strid?

Bärsärkar Asasöner Enhärjar
3

Den siste hednakungen Erik Segersäll kom från detta land.

Danmark Norge Sverige
4

Vad kallades vikingarnas handelsskepp?

Långskepp Knarrar Drakar
5

Vad hette den svenske viking som enligt Nestorskrönikan anlade det ryska riket?

Rurik Erik Vite Ruser
6

Det fanns ett särskilt namn för när vikingarna tog (mer eller mindre) obebodda landområden i besittning. Vilket?

Frostbrödralag Haskuld Landnam
7

Under vikingatiden talades i storts sett samma språk i hela Norden. Vissa forskare hävdar att vikingarna själva benämnde sitt språk:

Vendlamål Vendeltunga Dask tung
8

Vilket var det första landet i Norden som kristnades?

Danmark Sverige Norge
9

I detta land kallade man vikingarna för "de yxbärande barbarerna från Thule"

Grekland Ryssland Frankrike
10

Vad kallas vikingarnas bredbladiga stridsyxa som hade formen av ett "L" och konvex egg?

Man Thorsyxa Skäggyxa
11

De svenska vikingar som vistades i Bysans som krigare eller köpmän kallades med ett fornnordiskt namn för

Väringar Hrunger Göter
12

Under vikingatid uppträder denna detalj, som underlättar för ryttaren till häst, för första gången i Norden.

Betsel Sadel Stigbygel
13

Vad kallades den kilformade stridsuppställning som vikingarna gärna använde vid sammandrabbningar med fienden?

Svinfylking Heimskringla Spjut
vill du veta de rätta svaren, skicka ett mejl till mig