Uttrycken bildar utländska städer   
1  Amerikansk väskpappa  
2  Väderstreckspronomen  
3 Tomahawk ordningsman  
4 Glatt sädesslag  
5 Ej Ni och korsordsträd  
6 Icke hårbevuxen kroppsdel  
7 Faller på knä och en dukväxt  
8 Ständigt sittande i bil  
9 Uppmaning att anskaffa båtplats  
10 Medverkan  
11 Ej död ni badar i  
12 Barrskogshotell  
13 Kungligt båtställe  
14 Farligt att gå på vintern  
15 Byxtyg på modet  

vill du veta svaren skicka ett mejl  till mig