Kan du följa instruktionerna

(TID FÖR TEST 3 MINUTER)

1

Läs alla uppgifter innan Du gör någonting

2

Skriv Ditt namn på papprets högra hörn

3

Gör en ring kring ordet "namn" i meningen under punkt 2 ovan

4

Rita fem små fyrkanter på papprets vänstra hörn

5

Sätt ett kryss (x) i varje fyrkant enligt punkt 4

6

Rita en ring kring varje fyrkant

7

Rita en triangel kring krysset Du just ritade.

8

Sätt ett kryss (x) på papprets nedre vänstra hörn.

9

Rita en triangel kring krysset Du just ritade.

10

Multiplicera 70 x 30 på baksidan av detta papper.

11

Rita en ring kring ordet "fem" i punkt fyra.

12

om Du tro, att Du noga följt instruktionerna ovan, så sätt ett kryss omedelbart efter meningen

13

Addera 107 och 278 på baksidan av detta papper

14

Ritas en ring kring resultatet av denna addition

15

Nu när Du har slutat med med att läsa punkterna ovan, gör bara vad som står i punkt1 och 2

16

När Du utfört vad som står i punkt 15, är testet slut Vänd på papperet

 

e-mail

 

2010-08-15
©G.Jonsson