Vilka svenska orter har översatts så här (2)  
Vissa orter kan förekomma flera gånger med olika översättningar
1 Head chopping    
2 Bunch  
3 Suffering Island    
4 Electric Town    
5 Strawtown  
6 Kings reverse    
7 Creek target    
8 Why town  
9 Who valley    
10 Hear  
11  Mountin sea    
12 Mans krown    
13 Living ridge    
14 Ving field  
15 Mothmaid  
16 Where mountain  
17 Did they push

 

 
Vill du ha svar på frågorna skicka ett mejl  till mig