Vilka är de svenska orterna (städerna)2?     
1 Väderstreck + frisk
2 Jaa för norrlänningen
3 Klot + udde
4 Karl X11 + utförslöpa
5 Spanien + mynt
6 Näs + glidmedel
7 Affären förr
8 Vikt i tidning vid dödsfall
9 Köttföretag +grus
10 I val + kulle
11 Tomte motståndare+huvudbonad
12 Oljeväxt + långrad och ena halvan av bollsport
13 Ej tillåten person i rätten + drar på mun
14 Nattar känd Stefan
15 Hörs ofta i Hälsingborg

vill du veta svaren skicka ett mejl  till mig