Vilka är de svenska landskapen   
1 Pojke som aktar sig för solen
2 Besökare + von Ankas trädgård
3 Farstu + sjöfågel
4 Ej berg + natrium
5 Liten kolonilott
6 Fotdel + sjungande trädgård
7 Stark dryck
8 Fågel och människohem + lungt
9 Rimmande gök + cementera trädgård
10 Uppåt + nedåt
11 Förtvivlad karl i Sverige

Vilka är landskapen, skicka ett mejl  så får du veta.

 

2010-08-15
©G.Jonsson