Kluriga Västerbottens orter
1 Bokstavsörn   
2 Häståker  
3 Skinnström  
4 Skenflin  
5 Fridsmörmögna  
6 Författardynamit  
7 Fängelsesjö  
8 Bäckoas  
9 Hembukten  
10 Hjortronlandsmarken  
11 Orthända  
12 Mannamn ström  
13 Kvinnoförråd  
14 Ungkreatursvatten  
15 Sned kraftkälla  
16

Fängelsesmåälv