Ordspråk 2
Kombinera ihop dessa halva ordspråk
1 Tomma tunnor... A bagarens barn bullar
2 Den som köper B har sina fläckar
3 Att fela... C värst i portgången
4 Kedjan är inte starkare... D billigt köper dyrt
5 Alla barn.... E är ingen gång
6 Man skall inte ge  F var beredd på det värsta
7 När  det regnar välling G är aldrig långa
8 Av barn och dårar H i början
9 Föret är alltid.... I har den fattige ingen sked
10 Svårighet är till.... J lära höna värpa
11 En gång.... K skramlar mest
12 Liten lögn L sår att övervinnas
13 Hoppas det bästa och... M beror på dåligt minne
14 I nöden.... N får man hör sanningen
15 Också solen O är också lögn
16 Lat i täppan P syndar inte
17 Den som sover Q är mänskligt
18 Ägget skall inte... R tomt i skäppan
19 Rent samvete.... S prövas vännen
20 Vackra visor T är sin svagaste länk

vill du veta svaren skicka ett mejl  till mig