Nutidsorientering
1 Vilken känt författare har skrivit bl.a. böckerna Bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter 1. Gullan Bårnemark
X Astrid Lindgren
2 Hasse Alfredsson
2 Ian Flemming har skrivit en mängd med böcker och många har filmats Vad heter huvudpersonen? 1  J.Bond
X Beck
2 Dr. House
3 För första gången sedan början av 1990-talet har Naturvårdsverket beviljat skyddsjakt på detta djur. Djuret har varit fridlyst i nära 40 år 1 Björn
X Varg
2 Vildsvin
4 Romanen om tempelriddaren Arn Magnusson som skrivits av Jan Guillou Har gjort att  turismen ökat  landskapet där Arn hörde hemma. Vilket är landskapet? 1 Östergötland
X Närke
2 Västergötland
5 Flygkapare tog 2001över fyra inrikesplan i
USA. Tre av planen flögs rakt in i byggnader som symboliserar Amerikas ekonomiska och militära maktställning och tusentals människor dödades.  Vilken datum var det?
1 11 augusti
X 11 september
2 11 oktober
 6 En fruktad sjukdom bland kor, får och grisar bröt ut vintern 2001 i flera 
europeiska länder. Värst drabbat var
Storbritannien, där flera miljoner djur måste nödslaktats.
Vilken är sjukdomen?
1 Mul och klövsjuka
X Galna ko sjukan
2 Juverinflammation
7 Sex finländska skidåkare diskvalificerades vid VM i Lahtis sedan det visat sig att
de var dopade. Hur hade de dopat sig?
1 Bloddopping
X Anabola Steroider
2 Otillåtna värktabletter
8 Konflikten mellan israeler och palestinier har i år varit våldsammare än på länge. En stor tvistefråga har hela tiden varit den stad som är
 helig för både kristna, judar och muslimer.
Vilken är staden?
1 Tel Aviv
X Eilat
2 Jersusalem
9 Omkring 15 procent av svenskarna har problem med öronsusningar, ett plingande, tjutande eller brusande som kan uppstå sedan örat har blivit utsatt för starka ljud. En ny
undersökning visar att symtomet också har blivit vanligt bland barn.
Vad kallas öronsusningarna med ett annat ord?
1  Gråstarr
X Tinnutis
2  Gula fläcken
 
10 En typ av nordafrikanska mannagryn har under senare år blivit populär i vårt land.
Grynen serveras ofta tillsammans med lamm eller kyckling och ger då namn åt
hela maträtten.
Vad kallas grynen?
1 Couscous
X Kornris
2  Risalamalta

vill du veta svaren skicka ett mejl  till mig

 

2010-08-15
©G.Jonsson