Vilka länder döljer sig bakom följande person namn?   
 (Det kan finnas länder med som bytt namn sedan denna lista gjorts)
1 Bo Linna  
2 Pegy Net  
3 Elin Tia  
4 Tage Iler  
5 Karl Deng  
6 Karin Alz  
7 Aron Rad  
8 Elin Naba  
9 Bo Calmio  
10 Arne Gulbi  
11 Linda Hat  
12 Stina Kap  
13 Siv Reeg  
14 Enar Kum  
15 Karin Kerf  
16 Tore Lövva  
17 Sam Nornia  
18 Inge Molto  
19 Lisa Biner  
20 Anna Tiger  
21 Janne Rodi  
22 Signe Ropa  
23 Hans Duro  
24 Erik Röste  
25 Elna Uveze  
26 Siri Tumau  
27 Aron Kerdo  
28 Bo Jakdam  
29 Oskar Cati  
30 Bob Drasa  
31 Malte Auga  
32 Ninnie Odse  
33 Arne Valdim  
34 Agda Kamrasl  
35 Hans Bagdel  
36 Sture Alian  
37 Ulf Kennet Ebsens  
38 Hanna Fistag  
39 Eva Stina Knatt  
40 Danne Lyaze  
41 Arne Mienuta  
42 Per Palfinini  
43 Danne Renläder  
44 Mats A Rävaso  
45 Dan Kram  
46 Nini Utse  
47 Dan Skylt  
48 Finn Dal  
49 Sanne Pi  

Vill du veta de rätta svaren skicka ett mejl  till mig

 

2010-09-26
©G.Jonsson