Gissa kryddor   

Vilka kryddor associeras uttrycken till? 

1  Manlig Fröken Ur
2  Inte olika
3  Elektrikerns bästa egenskap
4  Vill barnen när de ska sova
5  Var alltid Don Juan
Gör duktig trafikant
7  Gör laget före match
8  Blomma i havet
9  Dialektalt svar på knackning  
10 Säger man till gråtande barn  
11 Det båt lägger till och från  
12 Lösenord för rövare  
13 Man från Finlandsbåt  
14 Har skrivit mången revy  
15 Militär med häst

Vill du veta de rätta svaren skicka ett mejl  till mig