Kluriga frågor 2

1

Vad lämnar getingmannen till getingbarnen?
1 En kokbok
X En dykarutrusning
2 Ett papper med texten "en avig två räta"
 

2

Var säger du god natt till din basfiol?
1 I badhuset      
X På golfbanan
2 På tennisbanan

3

Söderväggen på ditt hus hör mest ihop med....
1 www.vadsomhelst.se   
X info@vadduvill.se
2 08-580 840 00

4

Var i kroppen hittar du feerna?
1 I magen   
X I huvudet
2 I fötterna

5

Vad hittar du troligast på Nordpolen?
1 En Klädaffär
X Ett garage
  2 Ett polishus  

6

Om du har ont i magen och vill få lite sympati. Vad bör du läsa?
1 En  innehållsförteckning
X Ett protokoll
2 Programbladet till en teaterföreställning
 

7.

Var dansas det oftast?
1 På biblioteket
X I domstolen
2 I skolan

8.

Vilken är slutstationen för bussen?
1 Toaletten
X Köket
2 Vardagsrummet

9. 

Vilket djur har mest gemensamt med aboriginerna?
1 Björnen 
X Göken
2 Zebran

10.

Var på cykeln finns gratulanten?
1 Längst fram
X I mitten
 2 Längst bak

vill du veta svaren skicka ett mejl  till mig