Kluriga frågor 1

 

1 Vem kan misstänkas vara släkt med boxaren, eftersom de går lika?
1 Läkaren

x Polisen

2 Lantbrevbäraren

2 Vilket är lättast att ha med sig i portmonnän när man handlar?

1 Tennislandslaget

x Fotbollslandslaget

2 Ishockeylandslaget

3 I vilken av dessa kan man misstänka att det finns en hund?

1 I en ambulans med sirenen på

x I en droskbil med tänd skylt på taket

2 I en polisbil med blått ljus på

4 Insekter på din cykel använder du

1……….. i uppförsbacke

x………..när du stannar

2..................….i mörker

5 Vad betyder GGG   GGG 
                         GGG

1 Genus

x Grupper

2 Massage

vill du ha svar på frågorna skicka ett mejl  till mig

 

 

2010-08-15
©G.Jonsson