Hjärngympa1

 

1 Tändstickproblem
Här ser du 10 tändstickor som du ska flytta så det blir 5 kryss och du ska alltid hoppa över 2 tändstickor,
ett kryss räknas som 2 stickor. Tänk till..
 

...  

 

2 Stryk fem tecken i nedanstående rad så att de återstående bokstäverna utan att ändra ordningsföljden, bildar ett vanligt svenskt ord."

 

C F I E T M T R E O C N K E E R N

Svar: Ta bort bokstäverna f-e-m t-e-c-k-e-n

 

3

Textruta:  

 Räkna med rutor
Placera talen 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i de tomma rutorna på sådant sätt att samtliga fyra likheter i figuren blir uppfyllda. Alla talen ska användas! 

            minus              likamed


                                                 X

Textruta:  
Textruta:  
Textruta:  
Textruta:  
Textruta:  
Textruta:  

 Textruta:  
/d       delat             likamed

 

Textruta: 6
Textruta:  

                         plus                                     likamed

                           

  

 

 

 

e-mail

 
     

 

 

2010-08-15
©G.Jonsson