Frågor på 5 minuter

1

Skriv ditt namn i kvadraten


  

2

Hur många djur av varje sort tog Moses med sig i arken??


 

3

Du är ensam i ett öde hus på natten och där finns en oljelampa, en öppen spis och ett stearinljus. Du har bara en tändsticka. Vad skulle du tända först??


 

4

Om du kör buss från Stockholm med 40 passagerare och släpper av 7 och tar upp 2 i Mjölby, stannar i Gränna och tar upp 5, kör till Ljungby, släpper av 8 där och tar upp 5. Kör till Malmö och kommer fram 10 timmar senare, vad heter busschauffören?????

 

5

En man byggde ett fyrkantigt hus med ett fönster på varje sida som vette mot söder. Huset hade fyra fönster. Utanför kommer plötsligt en björn passerande. Vilken färg har björnen??

 

6

Tag två äpplen från tre äpplen. Vad har du kvar???

 

7

Om din doktor ger dig tre tabletter och säger att du ska ta en tablett varje halvtimma, hur länge ska då tabletterna räcka??

 

8

Vilket land har 17 maj - Danmark eller Norge???

 

9

Några månader har 31 dagar, andra har 30 dagar. Hur många har 28 dagar?

Svar:


Lycka till!!!