Bilmärken 2
både gamla och nya, huvudmärken och under
1 Kadaver+spelljud bokstav+yta+ej ut  
2 I kropp+dricks+glad min  
3 Ryskt ja+ amerikansk säkerhetsgrupp  
4 I skalan+ej ta  
5 Får barn+gammalt stenhus+ ej uti  
6 Vacker blomma  
7 Godis farligt för tänderna+knådas till figurer  
8 Titta+ snabel a  
9 Prat+rede+dryck  
10 Reklam+ tvättmedel  
11 Revolver  
12 Ej ge+lugn  
13 Pojknamn+ej gammal  
14 Smila+x+amerika  
15 I skalan+eng.nej+Sverige  
16 Populär glass  
17 Åka ut för att se djungeln  
18 Fin fest+korsordsbuske  
19 Litet land i eu  
20 I skalan+bor i kupa  
21 Ej dotter+siffra