Skräddaren
Materiel: En sax
Förberedelse: Sätt alla deltagare i en ring
Beskrivning: Ledaren håller fram saxen till den som sitter närmast till vänster och säger SÅ HÄR GÖR SKRÄDDAREN NÄR HAN GER BORT SIN SAX
Den som nu har saxen ska nu ge saxen till nästa person till vänster och göra det på samma sätt som ledaren gjorde. Ledaren säger om det är rätt eller fel. Fortsätt runt ringen. Leken är klar när alla förstått hur skräddaren gjorde när han gav bort saxen.
Svaret: Det kan du välja som ledare själv. Förslag:
Ledaren kliar sig bakom örat eller viftar på vänster fot eller klappar sig på ett knä eller dylikt.