Parstolsleken
 
Material: Stolar, en mindre än antal par, musikanläggning
Beskrivning: Dela upp deltagarna i par. Ställ   stolarna med ryggen mot varandra så att paren kan gå runt stolarna. 
Starta musiken, paren går runt stolarna och när musiken tystnar ska de i inre ringen sätta sig på närmaste stol  och dra ner en i yttre ringen i knäet, det par som blir över åker ut. Ta bort en stol och fortsätt. Det par som blir kvar vinner