Näsa mot näsa     
Deltagare: Parvis (ex. tre par)
Förberedelser: Gör i ordning lappar med följande text
hand mot axel arm mot arm
fot mot fot kind mot panna
hand mot öra kind mot kind
höft mot höft hand mot knä
axel mot axel knä mot ända
fot mot knä kind mot axel
hand mot nacke näsa mot näsa
knä mot knä knä mot höft
panna mot panna tumme mot tumme
Fot mot ben armbåge mot höft
haka mot hals panna mot näsa
Gör så här: Lägg lapparna i en hög med baksidan upp.  Låt en person i varje par ta en lapp och göra det som står på lappen, om det t.ex. (näsa mot näsa), lägg lappen mellan näsorna, kläm fast. Fortsätt med nästa lapp. Vinnare blir de par som  klarar att hålla fast flest lappar.