Namn-Tidningsleken
Material: tidning
Beskrivning: Alla sätter sig i en ring utom en som får en tidning som redskap, Tidningspersonen ropar ett namn och försöker att klappa med tidningen på den personens knä, om den personen säger ett annat namn i gruppen så klarar den sig om den ej kommer på något namn så blir den tidningsklappare (man får ej säga de namn som sitter närmast till vänster och höger. Håller på tills man ledsnat.