Morfars rock
Materiel: En kudde
Beskrivning: Sätt deltagarna i en ring
Ledaren håller i en kudde och säger så här:
Min morfar hade en rock och när det var vackert väder hade han  den på den här sidan. Stryk över kudden. Vänd kudden  och när det är dålig
t
väder hade han den på den här sidan.

Kudden skickas runt, den som har kudden säger samma sak som ledaren (morfar säger vackert väder på en sida och dåligt väder på andra sidan,)   ledaren säger om det är rätt eller fel) När alla listat ut svaret så är leken klar
Svaret var: vackert väder leende och dåligt väder en sur min på den som håller i kudden