Knuten
Beskrivning: En grupp personer om minst 5 fem personer. Alla ställer sig i ring med framsträckta särade  händer, alla blundar och tar så många steg framåt att de snuddar vid någon annans hand. På ett givet tecken fattar alla tag på två händer (en med vänster och en med höger)
Nu ska alla försöka att lösa upp  knuten utan att släppa de händer de håller i genom att krypa, hoppa o.s.v