Klappleken
Deltagare: Så många som vill och som ryms runt ett bord (ta ej för stort bord, då blir det problem på slutet.
Förberedelse: Alla som sitter runt bordet lägger sin vänstra arm under vänster grannes högra arm.
Regler: 1 klapp med handen   förflytta till vänster.   2 klapp med handen betyder  man att man byter riktning
Slå med en tärning vem som ska börja, högst börjar
Beskrivning:  Exempel: Första person klappar med vänster hand en gång, nr 2(till vänster) klappar en gång med höger hand och två gånger med vänster hand (riktningen ska då byta) Klappar då grannen till vänster så åker den ut för det är den som klappade 2 ggr med vänster hand som ska klappa med höger hand osv-
Man håller på tills bara en återstår eller bordet är för stort för att man ska nå runt.