Julklappsleken 

  Alt 1 Mtrl: En tärning , deltagarna har var sitt paket (besluta
  prisnivån), tidur
  Börja med att någon bestämmer hur länge leken pågår
  (utan att de andra vet hur länge)

  Om tärningen visar 1 eller 6, flytta paketet 1 steg till vänster,
  2 eller 4 ett steg åt höger,  3 och 5 flytta tvärs över bordet.
  När tiden är ute får den som har paketet behålla det.

  Alt 2 Mtrl: En tomteluva, 2 tärningar, 1par grillvantar och
  ett välinslaget paket

 Varje gång någon får lika på båda tärningarna, Ta då på
 tomteluvan och vantarna och försök öppna paketet.
 får man försöka öppna paketet. Direkt en ny får lika på
 tärningarna  ska den ta på luvan och vantarna osv.
 tills paketet är öppnat.