Härmlek     
Ta fram fem stolar vända mot gästerna. Be fem personer att delta, sätt dem på varsin stol.
Inled med att säga till personen på den första stolen:.
Jag var till stan igår och handlade- Be person 1 att fråga dig -Vad köpte du där?
Du svarar: Jag köpte en bjällra. (samtidigt som du börjar skaka med vänster hand precis som du höll i en bjällra som du vill ska låta).
Därefter upprepas hela proceduren med att först nr1 säger till nr2
Jag
var till stan och handlade igår
 nr2 frågar: Vad köpte du där?,  när det gått alla fem personerna säger du nytt till person nr ett Jag var och handlade igår 
Nr 1 säger Vad köpte du ?
Du svarar Jag köpte en visp, (samtidigt som du börjar vispa med höger hand).
Fortsätt
likadant med alla fem.
Fortsätt nu samma sätt med att du köper  en gungstol (sitt och gunga på stolen precis som du satt i en gungstol)
sen en tramporgel (trampa med fötterna som om du trampar en orgel.)
Tillsistper du en gök (säg koko koko
Alla fem sitter nu och bjällrar med vänster hand,
vispar med höger hand, gungar med kroppen,
trampar med fötterna och alla säger koko.

Slut
!!