Förstenad   
Plats: I ett större utrymme
Beskrivning: Någon utses som tagare,  direkt någon blir tagen måste denne stå förstenad och för att bli befriad måste någon annan i gruppen som fortfarande är fri, ger denne en kram, för att bli befriad, byt tagare efter en stund eller ha flera som är tagare. Leken tar slut om alla blivit förstenade. Eller när alla tröttnat.