Djurnamntävling
Beskrivning:En grupp barn eller vuxna och barn
Viska 2 djurnamn i alla deltagares öron, olika djur det ena och samma djur det andra.
Start: Säg åt alla i leken att ta varandra i hand och när du säger ett djur namn som någon har ska de försöka sätta sig ner och ni andra ska hålla emot så de inte kan sätta sig.
Gör några olika varianter av djur och om ni klarar att hålla emot så är alla kvar. Sen viskar ni samma djurnamn till alla och då blir effekten platt fall och leken är slut.